Komitet Organizacyjny

Przewodniczący  - Prof. dr n. med. Ryszard KURZAWA

Komitet Naukowy

Przewodniczący - Dr n. med. Łukasz BŁAŻOWSKI
​Z-ca Przewodniczącego - Prof. dr n. med Ryszard KURZAWA
Z-ca Przewodniczącego - Dr hab. Paweł MAJAK Prof. UM

Członkowie Komitetu Naukowego:

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew BARTUZI
Dr hab. n. med. Ewa CZARNOBILSKA Prof. UJ
Prof. dr hab. n. med. Andrzej EMERYK
Prof. dr hab. n. med. Andrzej FAL
Prof. dr hab.n. med. Jerzy KRUSZEWSKI
Prof. dr hab. n. med. Maciej KUPCZYK
Prof. dr hab. n. med. Henryk MAZUREK

 
Patronat naukowyGłówny SponsorSponsorzy i WystawcyPatronat medialny