XXVII SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE "POSTĘPY W ALERGOLOGII I PNEUMONOLOGII"
03-05 LISTOPADA 2022, KRAKÓW, OPERA KRAKOWSKA


PROGRAM NAUKOWY

Rejestracja uczestników:
2 LISTOPADA 2022 w godz. 17.00-20.00
3 LISOPADA 2022 od godz. 7.00

03 LISTOPADA (CZWARTEK)
8:20-8:30
Otwarcie XXVII Sympozjum
Wykładowca: Prof. R. Kurzawa (Rabka-Zdrój)
8:30-9:25
SESJA SEKCJI PEDIATRYCZNEJ PTA
Nowości w prewencji i leczeniu astmy
Prowadzenie: Prof. A. Emeryk (Lublin), Prof. H. Mazurek (Rabka-Zdrój)
Lizaty bakteryjne w prewencji oraz terapii astmy i ANN (15 min.)

Wykładowca: Dr K. Janeczek (Lublin)
Leki i nebulizator nierozłączną parą (15 min.)
wykład sponsorowany przez firmę Teva
Wykładowca: Prof. A. Emeryk (Lublin)
Spojrzenie na leczenie astmy u dzieci po obu stronach Atlantyku (20 min.)
wykład organizowany w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez Komitet Organizacyjny Sympozjum
Wykładowca: Prof. H. Mazurek (Rabka-Zdrój)
Dyskusja (5 min.)
9:25-9:45
HOT TOPIC I
wykład organizowany w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez Komitet Organizacyjny Sympozjum
Inflamasom, mikrobiota, wirosomy – czy naprawdę wiemy skąd się bierze astma ? (18 min.)
Wykładowca: Prof. A. Fal (Warszawa)
Dyskusja (2 min.)
9:45-10:05
SPOTKANIE Z EKSPERTEM I
wykład organizowany w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez Komitet Organizacyjny Sympozjum
Alergia na białko mleka krowiego u dzieci: proste odpowiedzi na trudne pytania (18 min.)
Wykładowca: Prof. L.V. Besh (Lwów)
Dyskuja (2 min.)
10:05-10:25
SPOTKANIE Z EKSPERTEM II
wykład organizowany w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez Komitet Organizacyjny Sympozjum
Leczenie biologiczne w chorobach alergicznych – nadzieje i zagrożenia (18 min.)
Wykładowca: Prof. B. Rogala (Katowice)
Dyskuja (2 min.)
10:25-10:40
Przerwa kawowa
10:40-11:10
DYSKUSJA OKRĄGŁEGO STOŁU I
wykład sponsorowany przez Leo Pharma
Jak niemożliwe staje się możliwe czyli sztuka leczenia AZS (25 min.)
Wykładowca: Prof. M. Trzeciak (Gdańsk), Prof. P. Majak (Łódź)
Dyskuja (5 min.)
11:10-11:30
AKADEMIA LEKARZA PRAKTYKA I
wykład organizowany w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez Komitet Organizacyjny Sympozjum
Sherlock Holmes w spódnicy czyli jak rozwikłać molekularną zagadkę anafilaksji (18 min.)
Wykładowca: Dr E. Majsiak (Lublin)
Dyskuja (2 min.)
11:30-12:30
DYSKUSJA OKRĄGŁEGO STOŁU II
sesja sponsorowana przez Berlin Chemie Menarini
Moderator: Prof. R. Kurzawa (Rabka-Zdrój)
Aktualne (2022) algorytmy leczenia chorób alergicznych – AZS, astma, anafilaksja, ANN, pokrzywka przewlekła (55 min.)
Wykładowca: Prof. P. Majak (Łódź), Dr hab. Ł. Błażowski (Rabka-Zdrój)
Dyskusja (5 min.)
12:30-13:00
AKADEMIA LEKARZA PRAKTYKA II
sesja sponsorowana przez HVD
Diagnostyka molekularna w Twoim gabinecie. Nowe algorytmy postępowania do wykorzystania od zaraz. (25 min.)
Wykładowca:    Prof. R. Kurzawa (Rabka-Zdrój), Dr hab. Ł. Błażowski (Rabka-Zdrój)
Dyskusja (5 min.)
13:00-13:45
Przerwa na lunch
13:45-14:45
SESJA INAUGURACYJNA
Astma w ujęciu holistycznym
sesja organizowana w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez Komitet Organizacyjny Sympozjum
Prowadzenie: Prof. R. Kurzawa (Rabka-Zdrój), Prof. J. Kruszewski (Warszawa)
Konsekwencje immunologiczne uszkodzenia bariery nabłonkowej dróg oddechowych (20 min.)
Wykładowca: Prof. M. Chałubiński (Łódź)
Dysbioza vs alergia w patogenezie ANN i astmy u dzieci (20 min.)
Wykładowca: Prof. P. Majak (Łódź)
Na tropie astmy wczesnodziecięcej – istnieją różne fenotypy, ale czy mamy już różne terapie? (20 min.)
Wykładowca: Prof. W. Feleszko (Warszawa)
14:45-15:15
WYKŁAD NESTORA POLSKIEJ ALERGOLOGII
wykład organizowany w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez Komitet Organizacyjny Sympozjum
Prowadzenie: Prof. R. Kurzawa (Rabka-Zdrój), Prof. M. Kupczyk (Łódź)
Rozum i wiara. Rzadko spotykane objawy kliniczne nadwrażliwości na pokarmy w wieku rozwojowym. (25 min.)
Wykładowcy: Prof. M. Kaczmarski (Białystok)
Dyskusja (5 min.)
15:15-15:45
POLSKA NAUKA NA ŚWIECIE  I
wykład organizowany w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez Komitet Organizacyjny Sympozjum
Astma ciężka - od badań naukowych do codziennej praktyki klinicznej(25 min.)
Wykładowca: Prof. M. Kupczyk (Łódź)
Dyskusja (5 min.)
15:45-16:00
Przerwa kawowa
16:00-17:00
SESJA PLENARNA I
Mastocytoza i anafilaksja - ocena stanu zagrożenia życia
sesja organizowana w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez Komitet Organizacyjny Sympozjum
Prowadzenie: Prof. B. Rogala (Katowice), Prof. J. Kruszewski (Warszawa)
Praktyczne kryteria diagnostyczne oraz postępowanie w mastocytozie (20 min.)
Wykładowca: Prof. M. Niedoszytko (Gdańsk)
Neuroimmunologia i anafilaksja - czy jesteśmy bliżej wyjaśnienia mechanizmu natychmiastowego wstrząsu anafilaktycznego w alergii na pokarm (20 min.)
Wykładowca: Prof. J. Glück (Katowice)
Ocena stanu zagrożenia życia w anafilaksji – czy możliwe są reakcje stereotypowe? (20 min.)
Wykładowca: Dr hab. Ł. Błażowski (Rabka-Zdrój)
Dyskusja (5 min.)
17:00-17:30
HOT TOPIC II
wykład sponsorowany przez Aurovitas
Szybko, bezpiecznie i skutecznie czyli nowa broń w leczeniu chorób alergicznych (25 min.)
Wykładowca: Prof. A. Sybilski (Warszawa)
Dyskusja (5 min.)
17:30-18:00
SPOTKANIE Z EKSPERTEM III
wykład sponsorowany przez GSK
Czy leczenie biologiczne może być nadzieją dla chorych na astmę leczonych doustnymi GKS? (20 min.)
Wykładowca: Prof. A. Chciałowski (Warszawa)
Dyskusja (5 min.)
18:30-19:15
Msza Św. w intencji uczestników, wykładowców i chorych dzieci - Bazylika Mariacka w Krakowie

04 LISTOPADA (PIĄTEK)
7:30-8:00
WARSZTATY MOLEKULARNE I - bez transmisji online, warsztaty nie będą nagrywane
Reagujące krzyżowo determinanty węglowodanowe (CCD) czyli jak uniknąć najczęstszego błędu w interpretacji wyniku badania molekularnego. Przegląd przypadków i algorytm postępowania (25 min.)
warsztat organizowany w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez Komitet Organizacyjny Sympozjum
Prowadzenie: Dr hab. Ł. Błażowski (Rabka-Zdrój)
Dyskusja i odpowiedzi na pytania (5 min.)
8:00-8:10
HOT TOPIC III
wykład sponsorowany przez EMMA
Nowe możliwości profilaktyki przeciwroztoczowej (10 min.)
Wykładowca: Prof. Skalicka -Woźniak (Lublin)
8:10-8:30
SPOTKANIE Z EKSPERTEM IV
wykład sponsorowany przez Klosterfrau
Jak trafić w środek tarczy czyli leczenie infekcji adekwatnie do patogenu (18 min.)
Wykładowca: Prof. A. Fal (Warszawa)
Dyskusja (2 min.)
8:30-8:50
AKADEMIA LEKARZA PRAKTYKA III
wykład sponsorowany przez Viatris
„Alergii wciąż przybywa – najważniejsze wyzwania” (18min.)
Wykładowca: Prof. B. Samoliński (Warszawa)
Dyskusja (2 min.)
8:50-9:10
SPOTKANIE Z EKSPERTEM V
wykład sponsorowany przez Orion Pharma
Leczenie astmy bez wysiłku (18min.)
Wykładowca: Prof. W. Feleszko (Warszawa)
Dyskusja (2 min.)
9:10-9:25
SPOTKANIE Z EKSPERTEM VI
wykład sponsorowany przez ExCEEd Orphan/Pharming Technologies
Aktualne możliwości leczenia ostrych napadów obrzęku naczynioruchowego w Polsce (13 min.)
Wykładowca: Prof. E. Czarnobilska (Kraków)
Dyskusja (2 min.)
9:25-9:55
HOT TOPIC IV
wykład sponsorowany przez LEK-AM
Leczenie astmy w erze epidemii COVID (25 min.)
Wykładowca: Prof. R. Pawliczak (Łódź)
Dyskusja (5 min.)
9:55-10:35
SESJA I
EMMA Cafe w operze czyli duet molekularny w oparach lateksu
sesja sponsorowana przez EMMA
Prowadzenie: Prof. R. Kurzawa (Rabka-Zdrój)
Diagnostyka molekularna uczulenia na lateks (25 min.)
Wykładowca: Dr E. Majsiak (Lublin)
Prezentacja przypadków klinicznych (15 min.)
Wykładowca:Dr hab. Ł. Błażowski (Rabka-Zdrój)
Dyskuja (5 min.)
10:35-10:50
Przerwa kawowa
10:50-11:50
SESJA II  
Nowoczesne i skuteczne leczenie chorób alergicznych. Fenotypy o ciężkim przebiegu klinicznym
sesja sponsorowana przez Sanofi
Prowadzenie: Prof. M. Trzeciak (Gdańsk), Prof. M. Kupczyk (Łódź)
Podstawy immunologiczne zapalenia alergicznego (15 min.)
Wykładowca: Prof. P. Majak (Łódź)
Jak pomóc pacjentom z ciężką postacią AZS? (20 min.) 
Wykładowca: Prof. M. Trzeciak (Gdańsk)
Czy można zmienić historię naturalną astmy ciężkiej? (20 min.)
Wykładowca: Prof. M. Kupczyk (Łódź)
Dyskusja (5 min.)
11:50-12:10
SPOTKANIE Z EKSPERTEM VII
wykład sponsorowany przez Zentiva
Czy możliwa jest prewencja anafilaksji ? (18 min.)
Wykładowca: Prof. Nittner-Marszalska (Wrocław)
Dyskusja (2 min.)
12:10-13:10
DYSKUSJA OKRĄGŁEGO STOŁU III
sesja sponsorowana przez Reckitt Benckizer
Moderator: Prof. R. Kurzawa (Rabka-Zdrój)
Step down czyli sposób na uzyskanie immunotolerancji w alergii na BMK (55 min.)
Wykładowca: Prof. P. Majak (Łódź), Dr hab. Ł. Błażowski (Rabka-Zdrój)
Dyskusja (5 min.)
13.10-13.55
Przerwa na lunch
13:55-14:25
POLSKA NAUKA NA ŚWIECIE II
wykład organizowany w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez Komitet Organizacyjny Sympozjum
O fascynujących, acz niebezpiecznych związkach pomiędzy pewnymi genami i ich produktami oraz o ich zgubnym wpływie na nasze zdrowie (25 min.)
Wykładowca: Prof. M. Moniuszko (Białystok)
Dyskusja (5 min.)
14:25-15:30
SESJA PLENARNA II
Choroby alergiczne – adaptacja aktualnej wiedzy naukowej AD 2022 dla lekarzy praktyków
sesja organizowana w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez Komitet Organizacyjny Sympozjum
Prowadzenie: Prof. M. Kupczyk (Łódź), Prof. W. Feleszko (Warszawa)
Co nowego w alergii na pokarm? (20 min.)
Wykładowca: Prof. E. Jarocka-Cyrta (Olsztyn)
Co nowego w alergii na leki? (20 min.)
Wykładowca: Prof. J. Glück (Katowice)
Co nowego w diagnostyce alergologicznej? (20 min.)
Wykładowca: Dr N. Ukleja-Sokołowska (Bydgoszcz)
Dyskusja (5 min.)
15.30-15.45
Przerwa kawowa
15:45-16:25
SESJA III
Znaczenie żywienia w dysbiozie i ABMK – możliwe strategie
sesja sponsorowana przez Nutricia
Prowadzenie: Prof. M. Kaczmarski
Razem czy osobno - czyli rzecz o synbiotyku w ABMK (15 min.)
Wykładowca: Prof. R. Kurzawa (Rabka-Zdrój)
Cesarskie cięcie jako czynnik ryzyka dysbiozy jelitowej i chorób – możliwe strategie wsparcia żywieniowego (20 min.)
Wykładowca: Prof. B. Cukrowska (Warszawa)
Dyskusja (5 min.)
16:25-16:45
AKADEMIA LEKARZA PRAKTYKA IV
wykład sponsorowany przez Celon Pharma
Właściwości farmakodynamiczne substancji wziewnych w praktycznym ujęciu terapii (18 min.)
Wykładowca: Dr K. Janeczek (Lublin)
Dyskusja (2 min.)
16:45-17:05
CASE STUDY
wykład organizowany w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez Komitet Organizacyjny Sympozjum
Infekcja SARS-CoV -2, antykoncepcja hormonalna i zatorowość płucna u 17 letniej pacjentki (18 min.)
Wykładowca: Dr T. Szydłowska (Kraków), Prof. L. Szydłowski (Kraków)
Dyskusja (2 min.)
17:05-17:35
HOT TOPIC V
wykład sponsorowany przez Firmę Takeda
Profilaktyka  obrzęku naczynioruchowego – doświadczenia własne. (25 min.)
Wykładowca:Dr Ewa Trębas-Pietraś (Lublin), Dr Robert Pawłowicz  (Wrocław), Dr Aldona Juchacz (Poznań)
Dyskusja (5 min.)

05 LISTOPADA (SOBOTA)
7:45-8:15
WARSZTATY MOLEKULARNE II - bez transmisji online, warsztaty nie będą nagrywane
warsztat organizowany w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez Komitet Organizacyjny Sympozjum
Algorytmy diagnostyki molekularnej w alergii i anafilaksji na orzechy i ziarna. (25 min.)
Wykładowca: Dr hab. Ł. Błażowski (Rabka-Zdrój)
Dyskusja i odpowiedzi na pytania(5 min.)
8:15-8:45
AKADEMIA LEKARZA PRAKTYKA V
wykład sponsorowany przez CSL Behring
Pokrzywka czy obrzęk naczynioruchowy – diagnostyka różnicowa (25 min.)
Wykładowca: Prof. G. Porębski (Kraków)
Dyskusja (5 min.)
8:45-9:10
PRO-CONTRA
Czy jest miejsce dla antybiotyków w leczeniu chorób alergicznych?
sesja organizowana w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez Komitet Organizacyjny Sympozjum
Prowadzenie: Prof. A. Horvath (Warszawa)
Pro (10 min.)
Wykładowca: Prof. H. Mazurek (Rabka-Zdrój)
Contra (10 min.)
Wykładowca: Prof. M. Moniuszko (Białystok)
Dyskusja (5 min.)
9:10-10:15
SESJA PLENARNA III
Alergia, nietolerancja, a może toksyczne działanie pokarmu?
sesja organizowana w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez Komitet Organizacyjny Sympozjum
Prowadzenie: Prof. R. Gawlik (Katowice), Prof. Jarocka-Cyrta (Olsztyn)
Nie zawsze na zdrowie – czyli rzecz o szkodliwości jednej lampki wina (20 min.)
Wykładowca: Prof. J. Kruszewski (Warszawa)
Celiakia, nieceliakalna nadwrażliwość na gluten oraz alergia na pszenicę – czyli cała prawda o diecie bezglutenowej (20 min.)
Wykładowca: Prof. A. Horvath (Warszawa)
Ryby i skorupiaki - anafilaksja czy działanie toksyczne? (20 min.)
Wykładowca: Dr med. N. Ukleja-Sokołowska (Bydgoszcz)
Dysksuja (5 min.)
10:15-10:25
Przerwa kawowa
10:25-10:45
SPOTKANIE Z EKSPERTEM VIII
wykład organizowany w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez Komitet Organizacyjny Sympozjum
Czy w ciężkiej postaci atopowego zapalenia skóry u dzieci konieczna jest restrykcyjna dieta? (18 min.)
Wykładowca: Prof. A. Krogulska (Bydgoszcz)
Dysksuja (2 min.)
10:45-11:05
AKADEMIA LEKARZA PRAKTYKA VI
wykład organizowany w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez Komitet Organizacyjny Sympozjum
Uczulenie i alergia na jad owadów błonkoskrzydłych – praktyczny algorytm diagnostyczny i terapeutyczny według aktualnych wytycznych. (18 min.)
Wykładowca: Prof. E. Czarnobilska (Kraków)
Dysksuja (2 min.)
11:05-11:25
AKADEMIA LEKARZA PRAKTYKA VII
wykład sponsorowany przez Stallergenes Greer
Specyfika alergii na roztocze. Jakich problemów możemy się spodziewać, czym dysponujemy, aby im zapobiec. (18 min.)
Wykładowca: Prof. Nittner-Marszalska (Wrocław)
Dysksuja (2 min.)
11:25-11:45
HOT TOPIC VI
wykład organizowany w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez Komitet Organizacyjny Sympozjum
Fenotyp pacjenta z zagrażającą życiu anafilaksją na orzeszki ziemne - czynniki ryzyka, kofaktory, przebieg kliniczny i leczenie. (18 min.)
Wykładowca: Prof. E. Cichocka-Jarosz
Dysksuja (2 min.)
11:45
ZAKOŃCZENIE XXVII SYMPOZJUM
Prowadzenie: Prof. R. Kurzawa (Rabka-Zdrój)


Program naukowy do pobrania tutaj

 
Patronat naukowyGłówny SponsorSponsorzy i WystawcyPatronat medialny